Hyvä asiakas

Olemme siirtyneet käyttamään uutta tukijärjestelmää, Jiraa. Avoimet tiketit siirretään parhaillaan uuteen ympäristöön.

Otamme vastaan uudet tukipyynnot sähköpostitse osoitteeseen:
pardco-support@solteq.com.

Huom!! Uusia tikettejä ei enää avata eikä käsitellä vanhassa ympäristössä!